Camping omgeving IJssel

Camping omgeving IJssel

Minicamping Het Klaverblad is een camping in de omgeving van de IJssel. Deze rivier is één van de mooiste natuurverschijnselen rondom onze camping. Een echte aanrader voor de natuurliefhebber.

Menigeen bestempelt de rivier de IJssel als de mooiste rivier van Nederland. Na één tocht door het idyllische IJssellandschap zult u het daar helemaal mee eens zijn. De sterk meanderende rivier de ijssel en de betoverend mooie IJsselvallei hebben het beeld van een levend schilderij. Hoge rivierdijken met imponerende vergezichten, robuuste rietpartijen en schrale graslanden met grote grazers wisselen elkaar in volstrekte harmonie af. Camping Het Klaverblad camping omgeving IJssel tussen de dorpen Olst en Wijhe en de Hanzesteden Deventer en Zwolle, in de streek Salland, ligt aan de rand van het uiterwaarden gebied dichtbij de rivier de IJssel. De rivier de IJssel en Fortmond met zijn kozakkenveer is te voet te bereiken. U kunt er in 20 tot 30 minuten door het natuurgebied de Duursche Waarden naar toe wandelen. Dichtbij de IJssel vindt u de uitkijktoren waar vanaf u prachtig gezicht heeft op de IJssel met al zijn natuurschoon.

camping omgeving ijssel

Geschiedenis van rivier de IJssel

De rivier de IJssel is een aftakking van de Rijn die tussen 1000 en 2000 jaar geleden is ontstaan, waarbij recent onderzoek zou uitwijzen dat de rivier pas in de vroege Middeleeuwen, tussen omstreeks 600 en 950 na Christus, voor het eerst is gevoed met water uit de Rijn, waardoor de rivier veel breder en dieper is geworden. Daarvoor waterde het gebied ten zuiden van Doesburg (bijvoorbeeld de Oude IJssel) naar het zuiden en het gebied ten noorden van Doesburg (bijvoorbeeld de Berkel) naar het noorden af. Archeologen achten dit echter blijkbaar een vrije doorvaart naar het zuiden. De IJssel is dus een betrekkelijk jonge rivier, maar volgt een al veel langer bestaand dal tussen Veluwe en Salland. De Oude IJssel is een zijrivier die bij Doesburg in de IJssel uitmondt. Andere zijrivieren zijn de Berkel en de Schipbeek. Ten noorden van Kampen (Kampereiland) takt het Ganzediep van de IJssel af.

Historische bronnen suggereren dat de IJssel in de Romeinse tijd nog niet was verbonden met de Rijn. Romeinse geschiedschrijvers tekenden op dat de veldheer Drusus in het jaar 12 v.Chr. een kanaal groef van de Rijn naar het Lacus Flevo (een meer op de plaats van het tegenwoordige Flevoland, wel beschouwd als de voorloper van het IJsselmeer. Dit was onderdeel van een veldtocht naar het huidige Noord-Duitsland, met als doel het Romeinse rijk tot aan de Elbe te vergroten. Troepentransport en bevoorrading zou dan met boten via het Lacus Flevo en verder door Friesland hebben kunnen plaatsvinden. Het kanaal werd met succes voltooid, maar het vervolg van de veldtocht mislukte. De Rijn bleef de noordgrens (Limes) van het Romeinse Rijk. Mogelijk heeft Drusus’ kanaal (Fossa Drusiana) wel het ontstaan van de huidige bovenloop van de IJssel bevorderd of zelfs veroorzaakt. In ieder geval ontstond in de eeuwen na de Romeinse tijd de Gelderse IJssel en was zij een natuurlijk meanderende rivier.

Salland

Een oude naam van de IJssel is “Isala”, wat net als de streek “Salland” is afgeleid van de Salische Franken of Saliërs. Dit was een belangrijk stammenverbond van Germanen in het IJsseldal en Salland, dat zich in reactie op de macht van het Romeinse Rijk gevormd had. Later waren zij onderdeel van het Frankische Rijk. De naam Isala/IJssel zou ook refereren aan het Latijnse woord voor ‘stroom’. In een schenkingsakte uit 797 na Chr. is er sprake van bossen langs de Hisla. Het noordelijk deel van de Gelderse IJssel wordt in 814/815 ook aangeduid als Salahon, hetgeen betekent daar waar de IJssel uitmondt.Reeds in de vroegste middeleeuwen kwamen de steden Zutphen, Deventer en Zwolle dankzij hun ligging nabij de IJssel tot grote bloei, al ruim voor het jaar 1000. Ook de Vikingen konden de nederzettingen via de IJssel bereiken en plunderen. Met de toetreding van dertien Nederlandse steden tot de Hanze in de 15e eeuw, werd de IJssel een belangrijke handelsroute.

 

Wat we bieden?

We zijn aangesloten bij

Een plek reserveren op Camping Het Klaverblad?